Søknadsskjema

Skulen har fortløpande opptak av elevar gjennom heile skuleåret. Men søknadsfrist for hovudopptak er 15. februar.

Søknadane vert handsama konfidensielt. Det er ingen skulepengar eller matpengar. Eventuell oppseiing av plass på skulen må skje skriftleg og med tre månaders varsel.

Det er tilbod om SFO frå kl 07:00 – 16:30. Søknadsskjema for SFO finn du her.

Elev
Føresett 1
Føresett 2
Andre opplysningar