SFO

På SFO sin eigen base ved Strandvik Montessoriskule, Galaksen, har me 20 born for skuleåret 2019/2020.

Opningstidene for SFO er kl. 07:00 – 16:30. Me tilbyr SFO i haust– og vinterferie, og i deler av sommarferien. Me har også SFO-tilbod på enkelte planleggingsdagar dersom det er behov for det.

Pris for full plass er pr. 1. januar 2019 er kr 2255,- pr. mnd. Me har søskenmoderasjon på 25%. Borna får mat og frukt på ettermiddagen som ein del av tilbodet.

Søknadsfrist for hovudopptak er 15. februar.

Elev
Føresett 1
Føresett 2
Ynskja tilbod
Måndag
Tysdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Andre opplysningar