Finansiering

Strandvik Montessoriskule er ein privatskule, men elevane betalar ikkje skulepengar.

Frå og med skuleåret 2018 / 2019 er det heller ikkje betaling for lunsj og frukt.

Elevane har felles smørelunsj kvar dag, og varmmat kvar onsdag 🙂