Elevrådet

Elevrådet har ein viktig jobb å gjera! Dei har møte ca. ein gong i månaden og har mange saker dei tek opp.

Skuleåret 2018 / 2019 er det desse elevane som er i elevrådet:

  1. Mia Josephine
  2. Vanessa
  3. David
  4. Emrik
  5. Mathias
  6. Emma
  7. Sarah (elevrådsleiar)