Elevrådet

Elevrådet har ein viktig jobb å gjera! Dei har møte ca. ein gong i månaden og har mange saker dei tek opp.

Skuleåret 2021 / 2022 er det desse elevane som er i elevrådet:

1.trinn: Emma

2.trinn: Kristoffer

3.trinn: Anna Sofie

4.trinn: Natalie

5.trinn: Benedicte

6.trinn: Julian

7.trinn og elevrådsleiar: Iver