Strandvik montessoriskule har 17 barn på SFO skuleåret 2016/2017.

Dei har sin eigen base som heiter Galaksen:)

SFO si opningstid er frå k. 0700-1630. Me tilbyr SFO i haust – og vinterferie og i deler av sommarferien. Me vil også gje SFO-tilbod på enkelte planleggingsdagar dersom det er behov for det. Barna får mat og frukt på ettermiddagen som ein del av tilbodet.