Strandvik montessoriskule har 18 barn på SFO skuleåret 2018/2019.

SFO har sin eigen base som heiter Galaksen:)

SFO si opningstid er frå k. 0700-1630. Me tilbyr SFO i haust – og vinterferie og i deler av sommarferien. Me har også SFO-tilbod på enkelte planleggingsdagar dersom det er behov for det.

Barna får mat og frukt på ettermiddagen som ein del av tilbodet.

Søknadsskjema SFO Strandvik Montessoriskule 20192020